Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Voor pil of spiraal naar de verloskundige

Voor de pil naar de verloskundige

Voor pil of spiraal naar de verloskundige

Vorig jaar kregen verloskundigen de bevoegdheid om na de bevalling anticonceptie voor te schijven zoals de pil. Per vandaag heeft de minister besloten om verloskundigen ook de bevoegdheid te geven om spiraaltjes te plaatsen bij vrouwen. Dus kan je voortaan voor pil of spiraal naar de verloskundige.

Verloskundigen geven vanouds voorlichting over voorbehoedsmiddelen maar sinds nu hoeven ze vrouwen voor het voorschrijven van de pil of het inbrengen van een spiraal niet meer door te verwijzen. De verloskundigen die de spiraaltjes plaatsen zijn speciaal hiervoor opgeleid. Veel vrouwen vinden het na hun zwangerschap en bevalling vanzelfsprekend dat ze ook voor dit deel van de zorg bij hun vertrouwde verloskundige terecht kunnen. Uiteraard zorgt de verloskundige ervoor dat de huisarts op de hoogte is.

Bij JUNO kan je terecht voor meer informatie en voor anticonceptie en voor het spiralenspreekuur in het Verloskundig Centrum Nijmegen.