Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging

Op 23 juni oordeelt de Tweede Kamer over een voorstel van minister Schippers om per 1 januari 2017 integrale bekostiging in te voeren. Diverse zorgverleners waaronder verloskundigen en gynaecologen voeren protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging. Zij zijn niet tegen samenwerking, in tegendeel, maar tegen het van bovenaf opleggen van een tarief op dit moment.

De afgelopen jaren werd door de politiek een oproep gedaan aan het veld om beter samen te werken om de zorg bij de eerstelijns verloskundige beter aan te laten sluiten op tweedelijns zorg in het ziekenhuis. Dit heet integrale zorg. De minister wil integrale zorg én integrale financiering snel invoeren in de geboortezorg en daarna ook in andere sectoren binnen de gezondheidszorg. De geboortezorg is de proeftuin van de minister voor integrale zorg en integrale bekostiging.

CTG bij verloskundige

CTG-onderzoek bij de verloskundige in Nijmegen

In veel regio’s waaronder de regio Nijmegen hebben verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg de handen ineengeslagen en een mooie samenwerking in gang gezet. Zo zijn er diverse pilots opgezet die in 2017 en 2018 geëvalueerd gaan worden. In deze pilots zijn de financiën verschillend geregeld. Een snelle invoering van integrale bekostiging (slecht één manier om de financiering te regelen) zou de uitvoer van de pilots belemmeren. Er wordt te veel druk gezet op de samenwerkingsprojecten die op gang zijn gekomen. Er zijn nu al pilots stopgezet door het voorstel van de minister. Ook bestaat de zorg dat een snelle invoering van een integraal tarief een verkapte vorm van bezuiniging is.

We weten gewoon nog niet welke vorm van samenwerking de beste is. Kunnen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en kinderartsen het best samen in één organisatie gaan werken of is het beter om ieder verantwoordelijk te laten zijn, ook financieel, voor zijn eigen werk? Of zijn er onderdelen van het werk die je beter samen kan regelen en andere niet? Is het wel goed om de financiering van bovenaf te regelen, juist nu er wordt gestreefd om meer zorg dicht bij zwangere vrouwen in de wijk te organiseren? Het lijkt erop dat de maatregel van de minister meer kwaad doet dan goed.

In Amsterdam en Den Haag worden deze week protestacties gehouden door bezorgde zorgverleners. Eerder al stuurden een coalitie van vrouwenorganisaties een bezwaarbrief naar de minister. Zij denken dat de vrije keuze van zwangere vrouwen in gevaar komt als alle zorgverleners in een grote organisatie gaan werken.

Hoe zit het in de regio Nijmegen?

In 2011 besloten verloskundigen en gynaecologen in de regio Nijmegen om intensiever te gaan samenwerken, samen met kraamzorg én de GGD. Dat laatste is uniek in Nederland. De samenwerking werd al snel uitgebreid naar Den Bosch, Ede, Arnhem en Doetinchem: het Consortium Oost Nederland Bevalt Goed werd opgericht. We kozen ervoor om de inhoud en kwaliteit van zorg vóór te laten gaan, binnen de bestaande budgetten, en daarna te kijken of de budgetten anders moeten worden geregeld. Er zijn verschillende pilots en projecten gestart. De afronding hiervan is niet gereed voor 2017. Invoering van een integraal tarief zou de voortgang van de projecten frustreren.

Dankzij de vernieuwende samenwerking in de regio heb ik als verloskundige een kleine praktijk kunnen opzetten waarbij ik meer dan voorheen persoonlijke aandacht kan geven aan mijn cliënten. Zwangere vrouwen hebben bij JUNO één vaste verloskundige. Tijdens de bevalling krijgen zij continue begeleiding door één verloskundige, óók als het medisch team van de gynaecoloog wordt ingeschakeld.

Samen met tien praktijken hebben we het Verloskundig Centrum Nijmegen opgezet. Vrouwen kunnen hier snel en laagdrempelig terecht voor echo’s, infoavonden, cursussen en voor aanvullende onderzoeken zoals bij minder leven en stuitligging. Vroeger moesten vrouwen daarvoor naar het ziekenhuis waarbij ze meer tijd kwijt waren en veel verschillende hulpverleners zagen.

Zowel tijdens de thuisbevalling als in het ziekenhuis kan eerder kraamzorg worden ingeschakeld. In sommige gemeentes is het nu mogelijk om de ziekenhuisintake bij de lokale verloskundige te doen. Soms komt de gynaecoloog naar de zwangere vrouw in de verloskundigenpraktijk. Er werd een informatieve app, de Zwapp, ingevoerd, nu nog alleen in Doetinchem maar binnenkort hopelijk in de hele regio.

Om ervoor te zorgen dat al die vernieuwingen voldoen aan de wensen van zwangere vrouwen werd de Moederraad opgericht.

Kortom, we zijn in deze regio goed bezig om te zorgen dat we in de eerste plaats gezonde moeders en baby’s hebben maar zeker ook tevreden moeders en baby’s!

Oproep: Minister Schippers en de Tweede Kamer, geef onze (integrale) initiatieven de kans om te rijpen en wacht met invoering van een integraal tarief.

 

Lees hier meer over integrale bekostiging, protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging door vrouwenorganisaties, het pleidooi van onderzoekers en zorgverleners en over het Verloskundig Centrum Nijmegen.