Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Tegen medisch advies in kiezen voor thuis bevallen

Zwangere vrouwen hebben wensen voor de bevalling: de een wil in bad, de andere een ruggenprik, de derde wil vooral met rust gelaten worden. Soms gaat het medisch advies of het protocol in tegen de wens van een vrouw. Veel vrouwen leggen zich met meer of minder moeite neer bij zo’n advies. Er zijn vrouwen die het advies naast zich neer leggen en bijvoorbeeld thuis bevallen zonder verloskundige of een verloskundige vinden die hun toch wil bij staan. Dit artikel onderzoekt op kleine schaal wat vrouwen beweegt dit te doen.

Vrouwen die tegen medisch advies in kiezen voor thuis bevallen doen dat vaak omdat het medisch advies te dwingend is en geen rekening houdt met hun wensen, zo blijkt uit dit artikel. Vrouwen die deze keuze maken hebben vaker een traumatische ervaring achter de rug, zijn goed geïnformeerd en maken zich zorgen over een paternalistische aanpak door zorgverleners. Zij voelen zich niet gerespecteerd door dwingende richtlijnen en slechte communicatie. Zij zouden vaak liever voor een alternatieve optie kiezen zoals bevallen in het ziekenhuis met hun eigen verloskundige. Maar veel ziekenhuizen staan deze vorm van gezamenlijk beleid van verloskundige en gynaecoloog, shared care, niet toe.

En dat is jammer stellen de schrijvers van dit artikel. Door beter naar zwangere vrouwen te luisteren, hen meer te betrekken bij de besluitvorming en keuzeopties zoals shared care te bieden zijn veiliger opties mogelijk. Betere communicatie is de sleutel tot succes. Als vrouwen gesteund worden door hun eigen verloskundige die hun bij staat in het ziekenhuis, óók als er een medische indicatie is, zouden minder vrouwen tegen medisch advies in kiezen voor thuis bevallen.

Mijn mening: door flexibeler om te gaan met richtlijnen en rekening te houden met de wensen van vrouwen zullen zij met meer vertrouwen gaan bevallen. Dat kan betekenen dat verloskundigen en gynaecologen samen een bevalling begeleiden. Ik ben een voorstander van shared care.

Lees hier het originele artikel.