Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Er is altijd tijd voor liefdevolle zorg

Schrijnende bevallingsverhalen stonden deze week op social media en websites onder het motto #genoeggezwegen. Het zijn getuigenissen van vrouwen:

– die respectloos werden benaderd door zorgverleners

– die behandeld werden zonder informatie en/of keuzevrijheid

– die ingrepen kregen tegen hun wil

– en meer…

Ik werd er stil van.

Journalist Annemiek Verbeek schreef er een mooi artikel over op haar website.

Ondanks vaak goede intenties en met het belang van moeder (?) en kind (?) voor ogen worden vrouwen blijkbaar te vaak niet serieus genomen door zorgverleners. Dat mag en kan niet de bedoeling zijn. Zelfs bij spoed is het effectiever om een meewerkende moeder te hebben dan een die verzet biedt en dus is het mijn taak als zorgverlener om dat laatste trachten te bereiken. Liever zie ik moeders die tevreden terug kijken op hun bevalling, óók of juist als het medisch gezien niet vlot verliep.

Er is altijd tijd voor liefdevolle zorg.

Het artikel van Annemiek Verbeek:

#genoeggezwegen: aandacht voor misstanden in geboortezorg