Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Klacht over je verloskundige

Het is prettig als het contact met je verloskundige deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt over je verloskundige. Als een gesprek met je verloskundige niets oplost, kun je een klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Verloskunde. JUNO-verloskunde is hierbij aangesloten. Dit is conform de wetgeving Wkkgz.

Procedure

Heb je een klacht? Dan is het verstandig eerst met je verloskundige te praten.

Angela: “Ik neem graag de tijd om rustig met je te praten over elk onderwerp, dus ook als je een klacht hebt.”

Misschien kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op of zijn er redenen om het gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een klachtenbemiddelaar van de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is en doet hierover een bindende uitspraak.

Een klacht indienen

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde

Postbus 2001

3500 GA Utrecht

Telefoon 073 – 689 18 90

Neem contact op met een klachtenfunctionaris.

Meer info

http://www.deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige