Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Kraamzorg moet in basiszorg blijven

imageKraamzorg moet in het basispakket van de zorgverzekering blijven. Dat staat in het advies van het Zorginstituut dat vandaag werd aangeboden aan minister Schippers van Volksgezondheid.

In 2013 ontstond discussie over de aanwezigheid van kraamzorg in de basisverzekering. Minister Schippers had burgers gevraagd wat er uit de basisverzekering verwijderd kon worden. Verschillende mensen lieten weten dat kraamzorg overbodige zorg is omdat niet iedereen kinderen krijgt of omdat kraamzorg een luxeproduct zou zijn.

Het Zorginstituut stelt nu dat Kraamzorg geen luxe is en in de basis thuis hoort: kraamzorg helpt ernstige problemen te voorkomen zoals wiegendood, helpt bij het op gang komen van borstvoeding en bij het signaleren van risico’s. Dat sommige groepen mensen er nooit gebruik van zullen maken, is volgens de schrijvers van het advies niet relevant: “Dat geldt eigenlijk voor de hele zorg, het idee van een verzekering is dat je solidair bent met andere groepen.”

Ik ben blij dat het Zorginstituut deze voordelen noemt. Ik moet er als verloskundige niet aan denken dat jonge moeders kraamzorg zelf moeten gaan betalen. Ook opname in een aanvullend pakket is een slecht idee omdat dat juist mensen uit kwetsbare groepen op kraamzorg zullen bezuinigen. Juist zij zijn het meest gebaat bij kaamzorg. Een goede kraamverzorgende helpt problemen voorkomen in startende gezinnen. Dat helpt gezinnen aan een goede start en daar mag inderdaad iedereen solidair mee zijn. Ook als je geen kinderen hebt.

Van alle ouders met gezinsuitbreiding maakt 95 procent gebruik van kraamzorg. Zij krijgen maximaal 80 uur zorg, verdeeld over 8 tot 10 dagen. Het standaard aantal uren kraamhulp ligt op 48 uur en wordt bepaald door de verloskundige. De kraamverzorgende begeleidt en verzorgt de moeder en de baby, geeft voorlichting over verzorging en hygiëne, (borst)voeding, slapen, omgaan met huilen en geeft instructies om wiegendood te voorkomen.

Het Zorginstituut adviseert de minister wel om goed te kijken naar welke mensen hoeveel zorg nodig hebben. Nu zijn er standaardpakketten die worden ‘opgemaakt’. Volgens het Zorginstituut zou er meer maatwerk mogelijk moeten zijn zowel met meer als minder uren.

Ruimere regels voor bevallingsverlof

Per 2015 zijn de verlofmaatregelen na de bevalling verruimd. De nieuwe wet regelt dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind. Daarmee krijgen zij – naast het huidige kraamverlof van twee dagen – meer mogelijkheden om rond de geboorte tijd door te brengen met hun baby.

Langer bevallingsverlof bij zieke pasgeboren baby: het bevallingsverlof van de moeder wordt verlengd als haar pasgeboren baby langdurig in het ziekenhuis wordt opgenomen. Een moeder krijgt de gelegenheid om na de ziekenhuisopname haar baby tien weken thuis te verzorgen.

Lees meer

Gezond zwanger? Beval met een verloskundige, thuis of in geboortecentrum

Veilig bevallenIn Groot-Brittannië heeft het gezondheidsinstituut NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) uitspraken gedaan over de veiligste wijze van bevallen. Dat is voor vrouwen zonder medisch risico de verloskundige. Ze moedigt vrouwen aan om thuis of in een geboortecentrum te bevallen met een verloskundige en niet te kiezen voor zorg bij een gynaecoloog. Een gynaecoloog heeft wel toegevoegde waarde bij een verhoogd risico. De verloskundige is uitstekend in staat om deze risico’s op te sporen, in te schatten en tijdig te verwijzen naar het ziekenhuis.

Het advies uit Groot-Brittannië is: bent u gezond zwanger? Beval dan thuis of in een geboortecentrum. In alle omstandigheden bij voorkeur met een verloskundige die naast de zwangere vrouw staat. 

In Nederland is het gangbaar dat zwangere vrouwen naar een verloskundige gaan en pas bij medische complicaties naar een gynaecoloog. Dit model staat soms ter discussie. In veel landen, zoals Engeland, kunnen vrouwen zonder medische problemen rechtstreeks in het ziekenhuis terecht. Onderzoeken in de laatste jaren tonen aan dat dat laatste niet veilig, niet efficiënt is en duur. De NICE zegt dat nu hardop in een advies aan vrouwen en beleidsmakers. Er is in de Engelse media veel ophef ontstaan. Sommige zorgverleners en bestuurders, met name in het ziekenhuis zijn hier niet blij mee.

Wat zegt het onderzoek over de situatie in Nederland: dat wij het hier dus nog niet zo slecht doen. Er is alle reden om het Nederlandse model van verloskundige zorg te koesteren: primair naar de verloskundige, pas naar ziekenhuis en gynaecoloog als het moet. Dit is veilig, effectief en betaalbaar.

Dan moet de verloskundige wél vrouwen die naar de gynaecoloog worden verwezen bij blijven staan tijdens de bevalling! Gelukkig gebeurt dat steeds meer, zoals bij JUNO

Lees hier meer.

Stop Ebola

Stop Ebola

Stop Ebola

In West-Afrika heerst Ebola. Er zijn nu 5500 Ebola-doden. Alsof dat nog niet erg genoeg is zijn de effecten veel groter. Veel malaria-patiënten en zwangere vrouwen kunnen het ziekenhuis niet bereiken vanwege transportbeperkingen. Of ze blijven weg uit angst voor besmetting met Ebola. Verloskundigen in Ebola-landen doen zoals altijd hun werk zo goed als ze kunnen maar op dit moment doen ze dat met gevaar voor eigen leven. Ook mijn twinsister Joan Shepherd, verloskundige in Sierra Leone, leeft in angst voor Ebola. Maar met haar collega’s blijft zij moed houden: “The good news is that as long as there is life, there is a way for a brighter, lovelier and better future.”

Met 8 collega’s maakten wij een Lipdub om onze bewondering voor onze collega’s in Sierra Leone aan de wereld te tonen. Klik hier om het filmpje te openen: KickOffEbola

Doneer op giro555 als je wil bijdragen om Ebola de wereld uit te krijgen

 

Oproep aan minister Schippers: stop de fusiegolf

Geert Blijham, hoogleraar en oud-ziekenhuisbestuurder, deed op 24 november een oproep aan minister Schippers om te stoppen met fusies van ziekenhuizen: de zorg wordt er niet beter maar slechter door. Het werkt zo: zorgverzekeraars hebben de macht om ziekenhuizen tegen elkaar uit te spelen, vooral als er meerdere ziekenhuizen in één regio zijn. Ziekenhuizen gaan hierdoor fuseren want verenigd in één groot ziekenhuis kunnen zij beter tegen de zorgverzekeraar op. En zo gaat de fusiegolf maar door. De burgers zijn de dupe: mensen moeten verder reizen voor goede zorg, de wachttijden lopen op, de zorg wordt onpersoonlijker. De zorg wordt niet goedkoper zoals zorgverzekeraars dachten want omdat er geen concurrentie meer is gaat de marktwerking niet meer op en wordt de zorg juist duurder.

Voor sommige specialistische behandelingen is concentratie in een paar ziekenhuizen goed bijvoorbeeld voor de behandeling van zeldzame soorten kanker. Het is beter als een paar specialisten een bepaalde ingreep vaker doen. Maar als een ingreep vaker wordt uitgevoerd gaat dit niet meer op, betoogt Blijham.

Ook voor de verloskunde is de toenemende fusie van ziekenhuizen een probleem. Dat schrijft gynaecoloog Bremer uit Sittard in een reactie aan de Volkskrant vandaag. Door intensieve samenwerking waren de uitkomsten van verloskundige zorg in zijn regio erg goed. Nu praten specialisten en verloskundigen in een grote regio al 4 jaar met ziekenhuisdirecties over een megafusie. Sommige vrouwen komen daardoor ver van een ziekenhuis te wonen. Dat is lastig als je thuis wil bevallen maar vooral een probleem voor vrouwen met ziektes als hoge bloeddruk die bij complicaties snel naar het ziekenhuis moeten. Je zal maar (altijd onverwacht) prematuur gaan bevallen en met stress in de auto zitten op weg naar een ver ziekenhuis. Bremer doet een oproep aan de minister om meer op te komen voor patiënten.

Lees het artikel van Blijham

Lees het artikel van Bremer

 

Angstcultuur rond bevalling

Er is sprake van een toenemende angstcultuur rond bevallingen. Vrouwen vragen sneller naar pijnbestrijding en kiezen uit voorzorg vaker voor een bevalling in het ziekenhuis. Dat blijkt uit een enquete onder 1250 verloskundigen. Lees het artikel in het Brabants Dagblad

De overheid moet gezond eetgedrag aanmoedigen

Te zoet, te vetHet is tijd voor een samenhangend voedselbeleid door de overheid. Er moet meer rekening gehouden worden met consumptie, productie en duurzaamheid. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR in het adviesrapport ‘Naar een Voedselbeleid‘.

Nederlanders moeten volgens de WRR:

* minder vlees en zuivel eten

* minder vlees en zuivel produceren

* minder zout, suiker en vet eten

De regering moet dit beleid gaan stimuleren en evalueren. De productie van voedsel kan en moet meer ecologisch verantwoord. Nederland is een belangrijke voedselproducent en zou voorop moeten lopen bij het milieuvriendelijk produceren van voedsel en het aanmoedigen van gezond eetgedrag.

Maatregelen tegen cytomegalie-infectie in de zwangerschap

Zwangere vrouwen eten beter niet van hetzelfde bestek als hun kleine kinderen en zouden na het verschonen van luiers elke keer hun handen moeten wassen. Doen ze dat niet, dan loopt hun ongeboren kind kans op een infectie met het cytomegalovirus. Dat kan leiden tot doofheid en mentale achterstand.

Zwangere vrouwen worden door hun verloskundige wel gewezen op de gevaren van het eten van rauw vlees, rauwe vis en rauwmelkse kaas. Ook leren ze dat ze beter niet de kattenbak kunnen verschonen. Maar van het risico dat ze lopen door contact met lichaamssappen van peuters, zoals speeksel en urine, weten de meeste vrouwen niet. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidswetenschapper Monique Pereboom van het VUmc.

Het gaat dan vooral om kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan. Daar kunnen ze het betreffende virus opdoen.

Mijn advies voor zwangere vrouwen: Was je handen (iedere keer!) na het verschonen van luiers, het afvegen van snotneuzen en het stelpen van bloedende wonden bij je peuters en eet geen hapjes/restjes van het bestek van je peuter.

Lees het bericht

Meer lezen

Immuunsysteem van baby’s is sterker dan gedacht

Er werd altijd gedacht dat het immuunsysteem van baby’s veel minder goed ontwikkeld is dan van grotere kinderen en volwassenen. Nu blijkt dat het vooral ánders werkt. Engelse onderzoekers schrijven deze week over hun onderzoek hiernaar in Nature Medicine. Het is een ingewikkeld verhaal over T-cellen maar het resultaat is dat baby’s met infecties beter behandeld kunnen worden. Vooral prematuur geboren baby’s krijgen betere levenskansen met de nieuwe kennis.

Pijnstilling bij de bevalling, nu ook bij de verloskundige.

Pijnstilling bij de bevalling

Pijnstilling bij de bevalling

Deze week verschenen twee berichten in het nieuws over pijnstilling bij de bevalling. “Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen” is de titel én conclusie van een artikel in Medisch Contact deze week. Het artikel gaat over remifentanil, een soort morfine en een alternatief voor de ruggenprik. Helaas is het artikel online alleen te lezen als je abonnee bent. Maar uit dit citaat blijkt al dat de schrijver van het artikel, gynaecoloog Gunilla Kleiverda, vindt dat vrouwen zelf moeten kunnen bepalen welke vorm van pijnstilling zij krijgen als ze medicinale pijnstilling wensen. Zij vindt ook dat vrouwen, op basis van goede en eerlijke voorlichting, zelf moeten bepalen óf ze pijnstilling willen. Met dat laatste is de beroepsgroep van gynaecologen het eens met het eerste niet. Een nieuwe richtlijn stelt beperkingen aan het gebruik van remifentanil en laat het oordeel bovendien niet aan de vrouw over maar aan de zorgverlener. De dokter weet wat goed voor u is, mevrouwtje?

Het tweede artikel gaat over de beschikbaarheid van pijnstilling als je bij de verloskundige bevalt. Een verloskundige kan vooral veel betekenen bij preventie van pijn: een warm bad, een massage en een veilige, ondersteunende begeleiding maakt dat veel vrouwen heel goed zonder pijnstilling baren. Voor andere vrouwen is pijnstilling tijdens de bevalling erg welkom. Vroeger betekende dat vrijwel altijd een verwijzing naar de gynaecoloog maar een uitspraak deze week van het Zorginstituut Nederland brengt daar verandering in. Vrouwen die lachgas bij de geboorte willen kunnen dat nu ook van de verloskundige krijgen. Dan moeten zij wel bevallen in een centrum waar lachgas aanwezig is. Dat wel. De wens van Gunilla Kleiverda is een stukje dichterbij gekomen: “Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen.”