Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

De Lancet publiceert serie artikelen over verloskunde

Verloskundigen hebben wereldwijd een cruciale rol in de zorg voor vrouwen en baby’s rondom zwangerschap en geboorte. De serie artikelen in de Lancet laat zien dat verloskundigen zorgen voor een daling van onnodige medische ingrepen.

Lees bericht Lancet

Uitbreiding bevoegdheden verloskundigen: anticonceptie

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de AMvB per 1 september 2014 wordt uitgebreid met het voorschrijven van anticonceptie (bijvoorbeeld het spiraaltje) en het voorschrijven van lachgas.

Lees het bericht

Europese richtlijn Zwangerschapsverlof wordt teruggetrokken?

De voorgestelde richtlijn is op 20 oktober 2010 voorlopig aanvaard door het europees parlement en omvat onder meer 20 weken doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof. Maar de EU stelt voor deze terug te trekken.

Bericht lezen