Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging

Op 23 juni oordeelt de Tweede Kamer over een voorstel van minister Schippers om per 1 januari 2017 integrale bekostiging in te voeren. Diverse zorgverleners waaronder verloskundigen en gynaecologen voeren protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging. Zij zijn niet tegen samenwerking, in tegendeel, maar tegen het van bovenaf opleggen van een tarief op dit moment.

De afgelopen jaren werd door de politiek een oproep gedaan aan het veld om beter samen te werken om de zorg bij de eerstelijns verloskundige beter aan te laten sluiten op tweedelijns zorg in het ziekenhuis. Dit heet integrale zorg. De minister wil integrale zorg én integrale financiering snel invoeren in de geboortezorg en daarna ook in andere sectoren binnen de gezondheidszorg. De geboortezorg is de proeftuin van de minister voor integrale zorg en integrale bekostiging.

CTG bij verloskundige

CTG-onderzoek bij de verloskundige in Nijmegen

In veel regio’s waaronder de regio Nijmegen hebben verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg de handen ineengeslagen en een mooie samenwerking in gang gezet. Zo zijn er diverse pilots opgezet die in 2017 en 2018 geëvalueerd gaan worden. In deze pilots zijn de financiën verschillend geregeld. Een snelle invoering van integrale bekostiging (slecht één manier om de financiering te regelen) zou de uitvoer van de pilots belemmeren. Er wordt te veel druk gezet op de samenwerkingsprojecten die op gang zijn gekomen. Er zijn nu al pilots stopgezet door het voorstel van de minister. Ook bestaat de zorg dat een snelle invoering van een integraal tarief een verkapte vorm van bezuiniging is.

We weten gewoon nog niet welke vorm van samenwerking de beste is. Kunnen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en kinderartsen het best samen in één organisatie gaan werken of is het beter om ieder verantwoordelijk te laten zijn, ook financieel, voor zijn eigen werk? Of zijn er onderdelen van het werk die je beter samen kan regelen en andere niet? Is het wel goed om de financiering van bovenaf te regelen, juist nu er wordt gestreefd om meer zorg dicht bij zwangere vrouwen in de wijk te organiseren? Het lijkt erop dat de maatregel van de minister meer kwaad doet dan goed.

In Amsterdam en Den Haag worden deze week protestacties gehouden door bezorgde zorgverleners. Eerder al stuurden een coalitie van vrouwenorganisaties een bezwaarbrief naar de minister. Zij denken dat de vrije keuze van zwangere vrouwen in gevaar komt als alle zorgverleners in een grote organisatie gaan werken.

Hoe zit het in de regio Nijmegen?

In 2011 besloten verloskundigen en gynaecologen in de regio Nijmegen om intensiever te gaan samenwerken, samen met kraamzorg én de GGD. Dat laatste is uniek in Nederland. De samenwerking werd al snel uitgebreid naar Den Bosch, Ede, Arnhem en Doetinchem: het Consortium Oost Nederland Bevalt Goed werd opgericht. We kozen ervoor om de inhoud en kwaliteit van zorg vóór te laten gaan, binnen de bestaande budgetten, en daarna te kijken of de budgetten anders moeten worden geregeld. Er zijn verschillende pilots en projecten gestart. De afronding hiervan is niet gereed voor 2017. Invoering van een integraal tarief zou de voortgang van de projecten frustreren.

Dankzij de vernieuwende samenwerking in de regio heb ik als verloskundige een kleine praktijk kunnen opzetten waarbij ik meer dan voorheen persoonlijke aandacht kan geven aan mijn cliënten. Zwangere vrouwen hebben bij JUNO één vaste verloskundige. Tijdens de bevalling krijgen zij continue begeleiding door één verloskundige, óók als het medisch team van de gynaecoloog wordt ingeschakeld.

Samen met tien praktijken hebben we het Verloskundig Centrum Nijmegen opgezet. Vrouwen kunnen hier snel en laagdrempelig terecht voor echo’s, infoavonden, cursussen en voor aanvullende onderzoeken zoals bij minder leven en stuitligging. Vroeger moesten vrouwen daarvoor naar het ziekenhuis waarbij ze meer tijd kwijt waren en veel verschillende hulpverleners zagen.

Zowel tijdens de thuisbevalling als in het ziekenhuis kan eerder kraamzorg worden ingeschakeld. In sommige gemeentes is het nu mogelijk om de ziekenhuisintake bij de lokale verloskundige te doen. Soms komt de gynaecoloog naar de zwangere vrouw in de verloskundigenpraktijk. Er werd een informatieve app, de Zwapp, ingevoerd, nu nog alleen in Doetinchem maar binnenkort hopelijk in de hele regio.

Om ervoor te zorgen dat al die vernieuwingen voldoen aan de wensen van zwangere vrouwen werd de Moederraad opgericht.

Kortom, we zijn in deze regio goed bezig om te zorgen dat we in de eerste plaats gezonde moeders en baby’s hebben maar zeker ook tevreden moeders en baby’s!

Oproep: Minister Schippers en de Tweede Kamer, geef onze (integrale) initiatieven de kans om te rijpen en wacht met invoering van een integraal tarief.

 

Lees hier meer over integrale bekostiging, protest tegen snelle invoering van integrale bekostiging door vrouwenorganisaties, het pleidooi van onderzoekers en zorgverleners en over het Verloskundig Centrum Nijmegen.

Documentaire over het leven in de baarmoeder

image

De Amerikaanse filmmaakster Kathleen Man Gyllenhaal maakte een documentaire over het leven in de baarmoeder en de impact van dit verblijf op het latere leven.

In deze film gaat zij op zoek gaat naar één van de mysteries van het menselijke leven. Hoe verloopt het leven in de baarmoeder en wat voor invloed heeft dit op ons verdere leven? Zij doet dit aan de hand van drie vragen: hoe worden we gemaakt? Wie zijn we? En waarom zijn we wie we zijn? We zijn immers niet enkel het resultaat van een samensmelting van genen, maar ook van onze omgeving.
Door het samenbrengen van wetenschap. theorieën, interviews en verhalen brengt Gyllenhaal een boeiende documentaire over het ontstaan van het menselijke leven en tracht het op tal van levensvragen een antwoord te vormen.

In mei en juni in Nederlandse theaters te zien.

Kijk hier voor meer info.

 

Is JUNO-baby de 17-miljoenste inwoner?

Is JUNO-baby Noah de 17-miljoenste inwoner van Nederland?

image

Dankzij handige pappa Byron Eekhout die op tijd aangifte deed misschien wel. Al zijn alle baby’s die vandaag zijn ingeschreven mij (bijna) even lief net als de nieuwe immigranten. Maar Noah heeft natuurlijk een klein streepje vóór ?

Lees artikel NOS

Discussie over testen op Downsyndroom

De Tweede Kamer discussieert over de screening op Downsyndroom tijdens de zwangerschap en in het bijzonder over de NIPT-test. In 2014 startte een proef met de NIPT-test. Deze proef wordt nu geëvalueerd en de verwachting is dat minister Schippers dit voorjaar met nieuw beleid komt. De vraag is of straks alle zwanger vrouwen mogen kiezen voor een NIPT-test.

De huidige situatie

Alle zwangere vrouwen kunnen kiezen voor de combinatietest. Dit is een onderzoek met een echo (de nekplooimeting) en bloedtest die in combinatie met leeftijd en zwangerschapsduur de kans berekent op het krijgen van een baby met Downsyndroom en twee andere, zeer zeldzame, syndromen. Het lastige is dat met deze test veel vrouwen “vals positief” zijn (de test geeft verhoogde kans aan terwijl er geen sprake blijkt te zijn van Downsyndroom) en dat er ook kinderen met Down worden gemist. Dus de test op zich zegt alleen iets over kansen. Bij verhoogde kans komt een vrouw in aanmerking voor de NIPT-test. Deze bloedtest stelt met 99% zekerheid vast of de baby wel of geen Downsyndroom heeft. Op dit moment kiest ongeveer de helft van alle zwangeren voor een combinatietest. De combinatietest kost 165 euro en de NIPT-test is gratis zolang de proef duurt.

Waarom niet direct de NIPT-test aanbieden aan alle zwangeren?

Dit is een logische vraag omdat de NIPT-test veel betrouwbaarder is. Maar de test is duur. In België en Duitsland kunnen vrouwen al kiezen voor deze test en kost deze ongeveer 500 euro.

Politieke ontwikkelingen

Er is discussie over testen op Downsyndroom. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de NIPT-test wordt aangeboden aan alle zwangere vrouwen, de minister lijkt ook voorstander te zijn. Tegenstanders hebben op 15 Februari een zwartbroek aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij zijn bezorgd dat door de NIPT-test de druk op ouders toeneemt om een kind met Downsyndroom niet geboren te laten worden. En dat een mogelijke toename van zwangerschapsafbrekingen zou leiden tot minder acceptatie van Downsyndroom. Bettina Slager is een van de aanbieders en zegt: “De overheid mag geen rol hebben in het discrimineren van mensen met Downsyndroom.” Het PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert zegt tegen de NOS dat de overheid de test niet verplicht stelt, maar alleen toegankelijk maakt voor iedereen. “En dat moet ook, want nu kunnen alleen vrouwen met geld zo’n test in het buitenland kopen, en dat vind ik een oneerlijke situatie.” Ze voegt toe dat nu de helft van de zwangere vrouwen besluit om geen prenatale test te doen en dat dit waarschijnlijk niet zal veranderen.

Dit vind ik

Het lijkt er op dat de NIPT-test er gaat komen voor alle zwangeren, al is nog niet duidelijk voor wie de kosten zullen zijn. Al met al is het geen gemakkelijke keuze voor veel aanstaande ouders: kies ik wel of niet voor onderzoek naar Downsyndroom? Ik kan mij alleen niet voorstellen dat anderen, zoals de politici, voor ouders beslissen of zij de test wel of niet laten doen. Hoe lastig ook: alleen ouders kunnen dit besluit nemen. We leven in een maatschappij waarin burgers autonome keuzes mogen maken, dus ook voor deze test. De keuzedruk op ouders kan verlicht worden door goede voorlichting. Verloskundig zorgverleners dienen voldoende tijd te besteden aan goede voorlichting over Downsyndroom en ouders te begeleiden in het maken van hun eigen keuze. Daarbij moet de keuze om te testen met hetzelfde respect omgeven worden als de keuze om niet te testen.

Zika-virus en zwangerschap

image

Wat is het zika-virus?

Het zika-virus wordt overgebracht van mens op mens door een beet van een geïnfecteerde Aedes-muskiet. Besmette muggen komen voor in Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en enkele landen in Afrika en Azië. De mug die het virus kan verspreiden komt ook voor in sub-tropisch Zuid-Europa. Volgens virologen is het een kwestie van tijd voor het virus ook in deze landen zal voorkomen. Een grote uitbraak is in Europa echter niet waarschijnlijk. In Nederland komt de mug niet voor.

Zikakoorts

Het zika-virus veroorzaakt zikakoorts. De ziekte verloopt meestal vrij mild. Ongeveer 1 op de 4 mensen krijgt klachten zoals koorts en griep-klachten, huiduitslag en oogontsteking. Er is geen behandeling mogelijk. De symptomen gaan vanzelf over. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen maar het is erg waarschijnlijk dat een besmetting met zikakoorts tijdens de zwangerschap afwijkingen kan veroorzaken bij ongeboren baby’s. In Brazilië werden het afgelopen jaar baby’s geboren met een te klein hoofd, onvolgroeide hersenen en een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk brengt een besmetting in het eerste trimester van de zwangerschap de meest kans op afwijkingen bij de baby. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het virus zich over het gehele Amerikaanse continent zal verspreiden, met uitzondering van Canada en Chili.

Is er iets te doen tegen de infectie?

Er is geen vaccin om infectie te voorkomen en er zijn geen medicijnen tegen de ziekte. De gezondheidsautoriteiten in El Salvador, Colombia en Brazilië raden vrouwen in die landen af om zwangerschap te worden. Tips om de kans op besmetting klein te houden:

– draag bedekkende kleding

– smeer de onbedekte huid in met DEET 30%

– slaap onder een klamboe

Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet nog geen reden om het reisadvies aan te passen en verwijst voor informatie naar het RIVM. Enkele Nederlanders zijn in Suriname besmet geraakt met het virus. De Belgische en Amerikaanse overheid adviseert zwanger vrouwen om niet naar de zika-regio te reizen. Ook voor zwangere vrouwen uit Nederland lijkt het af te raden om naar landen te reizen waar het zika-virus heerst. Zie het kaartje. Als je toch naar een zika-regio moet reizen als zwangere neem dan de voorzorgsmaatregelen in acht en vraag advies aan verloskundige, arts of GGD.

Meer informatie over Zika-virus en zwangerschap: DeVerloskundige

 

Keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de knel

imageHet Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Nederlandse Vrouwen Raad en de GeboorteBeweging maken zich zorgen over de hervorming van de Nederlandse geboortezorg. Overheid en zorgverzekeraars dringen aan op veranderingen in de geboortezorg. Hierbij moeten zorgverleners meer samenwerken en onderling afspraken maken. Het is de vraag of dit de zorg aan aanstaande ouders verbetert of niet.

Volgens de briefschrijvers vormt deze hervorming het risico dat de autonomie en de lichamelijke integriteit van vrouwen tijdens de zwangerschap en de baring worden ondermijnd, zo wordt gesteld in een brief die op 27 januari is verzonden naar minister Edith Schippers van VWS. Als zorgverleners als verloskundigen en gynaecologen meer afspraken maken zou de keuzevrijheid van zwangere vrouwen in de knel kunnen komen.

“Bij het maken van afspraken tussen zorgverleners, verzekeraars, ziekenhuizen en beroepsorganisaties staan de belangen van de vrouwen waarop die afspraken betrekking hebben niet centraal.” Het Proefprocessenfonds van de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann vreest dat er te weinig is gekeken naar de belangen van vrouwen bij het maken van de nieuwe plannen en roept op tot herbezinning op de invoering van integrale geboortezorg. De minister wordt gevraagd om het recht op zelfbeschikking van zwangere vrouwen te waarborgen.

Lees hier de brief aan minister Schippers

 

Stoppen met roken loont

De meeste zwangere vrouwen vrouwen roken niet maar bij ongeveer 8% lukt het stoppen niet. Er komt een overheidscampagne om vrouwen te motiveren te stoppen.

Staatssecretaris Van Rijn wil dat aantal omlaag krijgen. Bij de campagne wordt onder meer een beroep gedaan op de sociale omgeving om zwangere vrouwen aan te sporen om met roken te stoppen. De staatssecretaris wil toe naar een rookvrije samenleving. “Rookvrij opgroeien start natuurlijk in de buik en met het goede voorbeeld dat ouders kunnen geven.”

Stoppen met roken tijdens de zwangerschap loont. Roken tijdens de zwangerschap verhoogt de kans op:

– een miskraam

– vroeggeboorte

– astma

– ondergewicht bij de geboorte en op latere leeftijd juist overgewicht

– aangeboren afwijkingen

Bij JUNO kan je hulp krijgen als je wil stoppen met roken.

Borstvoeding voor alle baby’s

imageEr is mooi nieuws vanuit het VU medisch centrum (VUmc): vanaf vandaag krijgen daar alle baby’s op de afdeling neonatologie borstvoeding. In 2011 begon het VUmc met het opzetten van een moedermelkbank en die loopt inmiddels zo goed dat het ziekenhuis kan voldoen aan het motto “borstvoeding voor alle baby’s”. Dankzij moeders die meer melk afkolven dan hun baby nodig heeft is er voldoende donor-melk voor alle baby’s op de afdeling.

Moeders van een prematuur geboren baby kunnen vaak meer afkolven dan hun baby nodig heeft. Een baby die te vroeg wordt geboren krijgt soms maar enkele druppels voeding. Zo blijft er melk over die wordt opgeslagen en kunnen baby’s van moeders die niet kunnen kolven (bijvoorbeeld door medicijngebruik) tóch borstvoeding krijgen.

Vooral voor prematuur geboren baby’s is borstvoeding meer dan voeding, het is een “medicijn” tegen infecties, bevordert de groei en zorgt dat deze baby’s zich beter ontwikkelen. Het VUmc is het eerste ziekenhuis in Nederland dat donormelk bewaart in een donorbank. In het buitenland zijn ruim 200 moedermelkbanken. De donor-moeders worden streng gescreend op ziektes en medicijngebruik. Richtlijnen zorgen dat de melk hygiënisch wordt verwerkt en bewaard. Net als bij de bloedbank wordt hiervoor samengewerkt met Sanquin.

Ook andere ziekenhuizen met een gespecialiseerde afdeling voor zieke en te vroeg geboren baby’s hebben interesse in het opzetten van een moedermelkbank. Het zou mooi zijn als in de toekomst alle baby’s in en buiten het ziekenhuis borstvoeding kunnen krijgen. Voor moeders die borstvoeding willen maar niet kunnen geven is de moedermelkbank een uitkomst.

De moedermelkbank zoekt nog donoren: Moedermelkbank VUmc

Nieuw boek: Hormoonbalans voor vrouwen

imageVeel hormoonklachten bij vrouwen zijn te beïnvloeden met voeding, training en stressreductie volgens dit nieuwe boek Hormoonbalans voor vrouwen van Ralph Moorman en Barbara Havenith. Ralph Moorman is levensmiddelentechnoloog en gezondheidsadviseur. Barbara Havenith is gynaecoloog/vrouwenarts bij de Vrouwenpoli in Boxmeer en heeft veel ervaringen met behandeling van hormoongerelateerde klachten. Zij bundelden hun kennis en ervaring.

Wat zijn hormonen, wat doen ze en wat gebeurt er als ze uit balans zijn? Dat wordt uitgelegd in dit toegankelijke boek met praktische tips. Vaak voorkomende vrouwenklachten worden behandeld. Per aandoening wordt duidelijk gemaakt wat het is, wat de arts kan doen en wat je zelf kan doen. In het boek staan succesverhalen van vrouwen die moeilijk zwanger werden, menstruatie problemen hadden of veel last hadden van overgangsklachten. Het lukte hen hun hormonen weer in balans te krijgen.

Hormoonbalans

Voor pil of spiraal naar de verloskundige

Voor de pil naar de verloskundige

Voor pil of spiraal naar de verloskundige

Vorig jaar kregen verloskundigen de bevoegdheid om na de bevalling anticonceptie voor te schijven zoals de pil. Per vandaag heeft de minister besloten om verloskundigen ook de bevoegdheid te geven om spiraaltjes te plaatsen bij vrouwen. Dus kan je voortaan voor pil of spiraal naar de verloskundige.

Verloskundigen geven vanouds voorlichting over voorbehoedsmiddelen maar sinds nu hoeven ze vrouwen voor het voorschrijven van de pil of het inbrengen van een spiraal niet meer door te verwijzen. De verloskundigen die de spiraaltjes plaatsen zijn speciaal hiervoor opgeleid. Veel vrouwen vinden het na hun zwangerschap en bevalling vanzelfsprekend dat ze ook voor dit deel van de zorg bij hun vertrouwde verloskundige terecht kunnen. Uiteraard zorgt de verloskundige ervoor dat de huisarts op de hoogte is.

Bij JUNO kan je terecht voor meer informatie en voor anticonceptie en voor het spiralenspreekuur in het Verloskundig Centrum Nijmegen.