Acaciastraat 58 | Nijmegen (oost)

Een gezamenlijk dossier voor de geboortezorg

Een gezamenlijk dossier voor alle zorgverleners rond een zwangere vrouw zou leiden tot betere communicatie en daarmee minder fouten en dus betere zorg voor moeders en baby’s. Dit dossier moest er komen en zwangere vrouwen zouden toegang moeten hebben tot hun eigen dossier. Dát was de aanbeveling van het advies Een Goed Begin aan de minister van gezondheidszorg in 2010. Het werkveld kreeg opdracht dit te ontwikkelen.
Één gezamenlijk dossier voor verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en consultatiebureau leek niet haalbaar. Elke beroepsgroep stelt eigen eisen aan de verslaglegging. Ziekenhuizen hebben daarbij ook nog eens te maken met communicatie met andere specialismen zoals tussen gynaecologen en kinderartsen.

Het gezamenlijk dossier voor de geboortezorg is nog niet af maar komt dichtbij. Zorgverleners en hun softwareleveranciers staken de hoofden bij elkaar.

imageZie hier het filmpje over een gezamenlijk dossier voor de geboortezorg.

Het idee is dat alle zorgverleners in hun eigen digitaal dossier kunnen werken. Vanuit elk verslag worden een aantal data gedeeld en die komen terecht in het gezamenlijk dossier. Als de verloskundige gegevens vast legt over de zwangerschap kunnen de gynaecoloog en kraamzorg die gegevens inzien wanneer een vrouw zich bij hen meldt. Ook kan een zwangere vrouw haar eigen dossier inzien. Althans dit is de bedoeling. De initiatiefnemers hopen dat in veel regio’s zorgverleners aanhaken. Dan wordt het initiatief uitvoerbaar.

Als verloskundige vind ik deze ontwikkeling enorm spannend. Ik geloof in een goede communicatie op basis van een gezamenlijk toegankelijk dossier. Maar de initiatieven die er de afgelopen jaren waren in andere takken van de gezondheidszorg beloven niet altijd veel goeds: projecten rond het electronisch patientendossier (EPD) bij huisartsen kostten véél geld, zorgverleners haakten af en er waren zorgen over de privacy van de patiënt. Uiteindelijk leken vooral de ICTers beter te worden van het EPD. Ik hoop dat we dat in de geboortezorg beter doen!